نوار آلومینیوم لبه گرد شده با هیچ سوراخ برای ترانسفورماتور 1050 1060 1070 1350

Aluminium Sheet Supplier