80113003 فویل آلومینیومی 40 50 60 میکرون برای ظرف غذا

Aluminium Sheet Supplier